FaceBook Twitter WordPress MySpace YouTube Flickr

Vad är Access?

maestro class group.jpgAccess Consciousness livsförändrande verktyg och tekniker är kraftfulla och praktiskt inriktade steg-för-steg-processer, som gör dig mer medveten om var du skapar bariärrer som hindrar dig och hur du i stället kan börja använda din egen förmåga att skapa ditt liv.

”Medvetenhet omfattar allt och dömer inget."

Medvetenhet är förmågan att vara närvarande i varje ögonblick av livet utan att döma vare sig dig eller någon annan. Det är förmågan att ta emot allt, att inte mota bort något och att skapa det du önskar. Du har redan tillgång till det du söker i livet. Ju medvetnare du blir och desto mindre du dömer dig själv och andra, desto lättare blir det för dig att utvecklas och blomstra oavsett vad som pågår omkring dig. 

Som barn lär vi oss ofta att göra andras värderingar mer verkliga än vår egen medvetenhet om vad som är möjligt. Men vi är obegränsade varelser med förmåga till full medvetenhet. Du kan förändra dina föreställningar och åsikter om vad som helst när du vill. Och när du blir medveten om vad du säger och tänker, så börjar din verklighet förändras och se annorlunda ut. 

Ett annat perspektiv

”Hur skulle det vara om du var villig att ta hand om och bry dig om dig? Hur
skulle det vara om du slog upp portarna till att vara allt det du har bestämt
inte är möjligt för dig att vara? Vad ska till för att du ska upp
täcka och
förstå hur avgörande du är för världens möjligheter?” 

Access Consciousness visar dig bland annat hur du kan använda frågor som ger obegränsade valmöjligheter. Frågor gör att du kan öppna upp för och bli den energi som skulle möjliggöra förändring. Genom att vara medveten om energin bakom begränsningar kan du förändra den. Det förändrar i sin tur hur det kommer till uttryck i ditt liv. Att förändra energin gör att det du vill skapa får en möjlighet att var med i ditt liv. Hur skulle det vara att kunna uppfatta, veta, vara och ta emot hela livet? 

Din egen förmåga

byparis2.jpgVerktygen har bidragit till många, men påstås inte vara den enda eller rätta vägen. Det handlar inte om att lära ut, bevisa eller ge instruktioner, utan om att ge dig kraft att erkänna din egen medvetenhet om vad som fungerar för dig och vad du vill bidra med i världen. Metoden utvecklas hela tiden för att praktiskt kunna hjälpa dig förbättra det som inte är så som du vet att det skulle kunna vara. 

Tycker du inte om utmaningar, så är verktygen kanske inte för just dig. Men om du har mod, önskan och en verklig vilja att vara så extraordinär och fenomenal som du verkligen är, så kan Access verktyg hjälpa dig vidare t.ex. genom en kurs, workshop eller att hitta en kursledare (facilitator) som kan bidra till att du får mer klarhet över vad du vill.


If you are seeing this text then our Flash Player is not working for you.

follow accessConscious at Twitter