FaceBook Twitter WordPress MySpace YouTube Flickr

Historien om Access Consciousness

GaryDouglas-DainHeer.jpg

Access Consciousness grundades 1990 av Gary Douglas från Santa Barbara i USA. De senaste tio åren har Gary Douglas drivit Access Consciousness tillsammans med Dain Heer.

"Jag vill att Access Consciousness verktyg och processer ska vara
praktiskt användbara för att kunna
hjälpa alla att få fungerande liv.”
 
– Gary Douglas

Gary började utforska medvetenhet och energi 1990 efter att ha insett att han inte var nöjd med sitt liv. Det var en rad ändlösa, dagliga rutiner och fast han hade bilarna, husen, och framgången hade han också nått en punkt där inget av det betydde något längre. Han hade allt som ansågs värdefullt - och det var fortfarande inte tillräckligt. 
Han såg livet och verkligheten som hårt arbete, mycket trauma, drama och intriger och inte så mycket glädje, samtidigt som han visste att det måste finnas något mer som var magiskt, glädjefyllt och expansivt. 
Gary sökte och provade metafysiska och andliga metoder, men livet gick ändå alltid tillbaka till samma gamla vals. Han provade det mesta men ingenting fungerade för honom. Han började undra vad han skulle kunna bli mer medveten om, som han inte hade varit villig att veta än. 
Och då insåg han att magin, lättheten, och det sprudlande livet som han sökte finns överallt omkring oss - det är i valen vi gör, i allt vi skapar, och i medvetenheten. Han hade inte insett sin egen magi i allt det fantastiska han hade bett om och skapat tidigare i livet. 
Sen dess har han tänkt annorlunda om universum och medvetenhet, om den enhet som vi alla är och om alla möjligheter som är en naturlig del av det. Han har gjort enorma förändringar i sitt eget liv och därigenom hjälpt andra att göra förändringar i sina.
Den fortsatta expansionen av Access Consciousness drivs primärt av en enda fråga för Gary: "Vad kan jag göra för att hjälpa världen?" 
”Mina val baseras inte på vad som är ”rätt” eller ”fel”, utan utgår från vad som kommer att skapa mest medvetenhet. Jag anser att du måste vilja skapa något som förhöjer och expanderar framtiden, inte något som kommer att förstöra den.” Genom att ha sett hur mer medvetenhet kan ändra på livet och framtiden för vår planet, är det här en viktig aspekt för att kunna skapa en framtid med större möjligheter. Det är en prioritet, inte bara för personlig lycka, utan för att kunna skapa en annan värld med ett slut på jordens våldsamma konflikter. 
Access Consciousness® handlar om att skapa en framtid som innehåller större möjligheter för alla och för hela vår planet.

Vad mer är möjligt?

Gary Douglas började utforska medvetenhet och energi 1990 efter att ha insett att han inte var nöjd med sitt liv. Det var en rad ändlösa, dagliga rutiner och fast han hade bilarna, husen och framgången hade han också nått en punkt där inget av det betydde något längre. Han hade allt som ansågs värdefullt – och det var fortfarande inte tillräckligt. Han såg livet och verkligheten som hårt arbete, mycket trauma, drama och intriger och inte så mycket glädje, samtidigt som han visste att det måste finnas något mer som var magiskt, glädjefyllt och expansivt. 

Gary sökte och provade det mesta inom metafysiska och andliga metoder, men livet gick ändå alltid tillbaka till samma gamla vals och ingenting fungerade för honom. Han började undra vad han skulle kunna bli mer medveten om. Vad hade han inte varit villig att veta än?

Och då insåg han att magin, lättheten och det sprudlande livet som han sökte, finns överallt omkring oss och i oss. Det finns i valen vi gör, i allt vi skapar och i medvetenhet. Han hade inte insett sin egen magi i allt det fantastiska han hade bett om och skapat tidigare i livet. 

Sen dess har han tänkt annorlunda om universum och medvetenhet, om den enhet som vi alla är och om alla möjligheter som är en naturlig del av det. Han har gjort enorma förändringar i sitt eget liv och därigenom hjälpt andra att göra förändringar i sina.

Fortsatt expansion

Den fortsatta expansionen av Access Consciousness drivs primärt av en enda fråga för Gary:

"Vad kan jag göra för att hjälpa världen? Mina val baseras inte på vad som är ”rätt” eller ”fel”, utan utgår från vad som kommer att skapa mest medvetenhet. Jag anser att du måste vilja skapa något som förhöjer och expanderar framtiden, inte något som kommer att förstöra den.

Genom att ha sett hur mer medvetenhet kan ändra på livet och framtiden för jorden, är det här en viktig aspekt för att skapa en framtid med större möjligheter. Det är en förutsättning, inte bara för personlig lycka, utan för en annan värld med ett slut på jordens våldsamma konflikter. Access Consciousness handlar om att skapa en framtid som innehåller större möjligheter för hela vår planet."


If you are seeing this text then our Flash Player is not working for you.

follow accessConscious at Twitter